Tel : +90 (212) 426 70 50 - info@hisargroup.com

CE Belgelendirme Kapsamı / CE işareti Direktifleri (Yönetmelikleri,Mevzuatları)

Alçak Gerilim Direktifi 2006/95 EC
Elektromanyetik Uyum Direktifi 89/336/EEC
Makine Emniyeti Direktifi 98/37/EC – 98/37/AT
Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi 89/686/EC – 89/66/AT
Asansör Direktifi 95/16/EC – 95/16/AT
Tıbbi Cihazlar Direktifi 93/42/EEC – 93/42/AT
ATEX Direktifi 94/9/EC – 94/9/AT
Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 99/5/EC – 99/5/AT
Gürültü Direktifi 2000/14/EC – 2000/14/AT
Makine ve Alet Testleri (LVD, EMC vb.)
Oyuncak Direktifi 88/378/EEC
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)
Ölçü Aletleri Yönetmeliği
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)
Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)
Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbî Cihazlar Yönetmeliği
Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Gezi Tekneleri Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Gemi Teçhizatı Yönetmeliği