Tel : +90 (212) 426 70 50 - info@hisargroup.com

4458 sayılı gümrük kanununun 128 ila 134. Maddeleri ile 2009/15481 sayılı bakanlar kurulu kararı ilgili maddeleri başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gümrük vergilerinden tam veya kısmı muafiyet kapsamında bulunan geçici ithal işlemleri, hizmet politikalarımız ve çalışma prensiplerimiz doğrultusunda öncelikle ilgili mevzuata uygun , doğru ve hızlı şekilde gümrük işlemleri tamamlanarak, planlanan süreçler içerisinde ilgili eşyalar sahiplerine teslim edilmektedir.