Tel : +90 (212) 426 70 50 - info@hisargroup.com

İHRACAT İŞLEMLERİ SÜREÇ VE TAKİBİ
- İhraç edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması
- Eşyanın gtip tespiti
- Alınacak izin, belge vs. varsa tespiti ve temini
- Eşya türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması
- Atr, Eur.1, Menşe Şahadetnamesi, Form A belgelerinin düzenlenmesi ve onayı (ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemlerinin yapılması)
- Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması
- Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi
- Çıkış evraklarının nakliye firmasına teslimi
- Orijinal vesaiklerin müşteri talimatı ile nakliye firmasına, müşteriye veya bankaya teslimi
- Geçici ihracat, Hariçte İşleme v.b. işlemlerin ayniyatının yapılması, süre takibi ve müşterilere süre sonuna ilişkin raporların sunulması
- Geçici ithalat, Dahilde İşleme, Ata Karne ile yurda girişi yapılan ürünlerin ayniyatının yapılarak, süresi içinde yurt dışı edilmesi
- Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması
- Evrak teslim tutanağı ile evrakların ve kapatılan gümrük çıkış beyannamesinin ihracatçı nüshasının müşteriye teslim edilmesi
- Açılan tüm ihracat beyannamelerinin VEDOP takipleri firmamız tarafından yapılarak, fiili olarak ihracı kesinleşmiş olan beyannameler müşterilerimize zimmetli olarak teslim edilmektedir. Bu işlemler muhasebe departmanlarının doğru ve gerçek beyanda bulunmasına imkan sağlamaktadır.

Fiili olarak gerçekleşen ithalat ve ihracat işlemlerine ait tüm dokümanlar firmamızın kuvvetli IT Yapısı çerçevesinde elektronik arşiv ile bilgisayar ortamında muhafaza edilmektedir.
Tescil onayına müteakip, ihracat işlemleri ile ilgili tüm süreç ve gelişmeler müşterilere verilen kullanıcı kodu ve şifreler ile http://www.hisarlogistics.com  internet adresimizden online takip edilebilmektedir.